Lesmateriaal


 


Algemene toelichtingen
  1. Voor elke graad werden 10 techniekkoffers gemaakt, 2 per Vlaamse provincie. De koffers werden uitgetest in verschillende 'proefscholen', bevatten aanschouwelijk leermateriaal (bv. boerderijdieren in miniatuur), geplastificeerde posters, boeken, foto- en verpakkingsmateriaal, dvd’s enz. en kunnen ontleend worden via de provinciale contactpunten of via de lerarenopleiding van Hogeschool PXL (zie Ontlenen). Daarnaast is al het lesmateriaal - d.w.z. didactische handleiding voor de leerkracht, werkbladen, achtergrondinfo, weblinks enz. - ook te downloaden via deze website.
   

 2. De techniekkoffers zijn uitgewerkt volgens verticale leerlijnen. Op die manier sluiten ze naadloos op elkaar aan en worden overlappingen vermeden. Toch zijn de koffers zo geconcipieerd dat ze daarnaast ook afzonderlijk te gebruiken zijn: in elke graad wordt immers een ander basisthema uitgewerkt.

  Thema eerste graad: veeteelt
  Thema tweede graad: landbouw
  Thema derde graad: cacao

  De techniekkoffer en de lessen van de tweede graad zijn dus ook perfect in te passen zonder dat de techniekkoffer voor de eerste graad in dezelfde klasgroep werd gebruikt.
   

 3. Voor elke graad werden er klasactiviteiten uitgewerkt waarin de grondstoffen, bewerking, bewaring en verpakking van voeding en voedingsproducten centraal staan. Uiteraard stijgen niveau en moeilijkheidsgraad naargelang de leeftijd (bv. cacao (3e graad): initiatie in eerlijke wereldhandel). Het accent ligt niet alleen op technische handelingen uitvoeren (techniek hanteren), maar evengoed (en vooral) op techniek begrijpen en duiden (zie ook TOS-21-kader).
   

 4. Binnen de lestijden wereldoriëntatie kan het ontwikkelde activiteitenpakket in 1 à 2 weken uitgewerkt worden, afhankelijk van de tijd die de leerkracht ter beschikking heeft. Op die manier kan de leerkracht voor dit onderwerp een volledige themaweek (of thema-veertiendaagse) invullen. Er worden ook suggesties aangereikt om voldoende ondersteuning te bieden vanuit andere leergebieden (bv. taal en wiskunde).

  Het materiaal nodigt uit tot een flexibele aanpak, rekening houdend met de specifieke beginsituatie van de klasgroep en de beschikbare tijd.
   

 5. Niet enkel het domein techniek komt aan bod; de lesactiviteiten zijn zo opgevat dat ook coöperatief leren, wetenschappelijk denken en sociale vaardigheden hun plaats krijgen binnen het project.

 


Meer informatie?


>Algemene-toelichtingen-Droge-voeding-kassa-4.pdf